Thẩm mỹ
Tẩy trắng Opalecence 10%
Tẩy trắng tại nhà. Tác dụng từ 6h đến 8h.
10% carbamide peroxide.
Giá: Liên hệ trực tiếp
Tẩy trăng Opalecence 15%
Tẩy trắng tại nhà. Tác dụng từ 6h đến 8h.
15% carbamide peroxide.
Giá: Liên hệ trực tiếp
Tẩy trăng Opalecence 20%
Tẩy trắng tại nhà. Tác dụng từ 6h đến 8h.
20% carbamide peroxide.
Giá: Liên hệ trực tiếp
Tẩy trăng Opalecence 35%
Chất tẩy trắng tại nhà với nồng độ 35% carbamide peroxide.
Tác dụng trong 1h.
Giá: Liên hệ trực tiếp
Tẩy trắng Opalescence 38%
Giá: Liên hệ trực tiếp
Che nướu Opalescence (Opaldam)
Giá: Liên hệ trực tiếp
Copyright © 2010 kcmco. All rights reserved.
Design by: Cactus Software Company