Dụng cụ phẫu thuật
Bông cầm máu
Bông cầm máu
Giá: Liên hệ trực tiếp
Bông bạch tuyết
Giá: Liên hệ trực tiếp
Chi khâu Black Silk
Giá: Liên hệ trực tiếp
Chi tự tiêu Catgut
Giá: Liên hệ trực tiếp
Gạc
Giá: Liên hệ trực tiếp
Cán dao mổ
Cán dao mổ
Giá: Liên hệ trực tiếp
Copyright © 2010 kcmco. All rights reserved.
Design by: Cactus Software Company